Turner Door är en av Nordens största leverantörer av garageportar, industriportar och tillbehör, med över 30 år i branschen. Vi strävar till att vara det bästa och mest pålitliga företaget i branschen. Läs mer om oss

Vad är ett U-värde?

Vad är ett U-värde?

Vi har fokuserat på att våra industriportar både ska vara snabba vid öppning och stängning som möjligt och dessutom vara väl isolerade. Och hur vet man och mäter man hur väl isolerade de är?

Här finns ett mått som man mäter isolering på och det är något som man kallar U-värde. Det har sin utgångspunkt i hur mycket värmemotstånd ett material har. Närmare bestämt materialets värmekonduktivitet, det vill säga hur pass stor värmeledningsförmåga ett material har. För att mäta denna egenskap, så multiplicerar man värmekonduktiviteten med tjockleken på materialet. Det kallas värmegenomgångskoefficient, eller U-värde.

Så mäter man isoleringsförmågan

Man mäter U-värdet genom att beteckna värmemotståndet med bokstaven R, och har enheten m2K/W, alltså kvadratmeter och kelvin/Watt. Det ger att U-värdet har enheten W/(m2xK) = watt per kvadratmeter och kelvin.

Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga. Ta till exempel fönster, hur väl isolerade är fönster? Om vi tar gamla fönster som byggdes under 1960-talet, som exempel, och som byggdes med 2 glasfönster, så har de ett U-värde på 2,4-3, medan 3 glasfönster, byggda under 1990-talet har ett U-värde på 1,9-3. Och moderna 2 glasfönster har ett U-värde på 1,1-1,2 medan moderna 3 glasfönster som har energiglasfönster har ett U-värde på 0,9. Som vi ser är ett lågt U-värde indikationen på en god isoleringsförmåga.

Våra industriportar har mycket god isoleringsförmåga 

Detta U-värde gäller även våra industriportar, vilka alla har låga U-värden. Vår Turner Novo-serie har alla U=0,52W/m2K. Och våra Turner Novoferm snabbrullportar har ett U-värde på 1,02 liksom våra Nassau 9000F industriportar.

Vi tillverkar våra Turner Novo och Turner Novoferm industriportar själva i egna fabriker. Och vi har därför full möjlighet att påverka egenskaperna i våra produkter. För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett av marknadens bästa produkter gällande isoleringsförmåga. För företagen är det viktigt att kunna spara på uppvärmningskostnaderna i sin verksamhet så därför är behovet av väl isolerade industriportar av största vikt. Det är därför som vi anser att det är så viktigt att kunna erbjuda väl isolerade industriportar med en effektiv och snabb funktion.