Turner Door är en av Nordens största leverantörer av garageportar, industriportar och tillbehör, med över 30 år i branschen. Vi strävar till att vara det bästa och mest pålitliga företaget i branschen. Läs mer om oss

Gröna industriportar – finns det?

Gröna industriportar – finns det?

Novoferms green solutions heter våra senaste industriportar med störst klimatanpassning utvecklad både för en mer hälsosam miljö och större energibesparingar. Industriportarna är tillverkade i 100% återvunnet material, utan avkall på kvalitet på funktion och design. Dessa industriportar sparar upp till 70% mer än konkurrenternas industriportar. Hur är det möjligt?

  • Miljövänlig tillverkning

Några av de funktioner som är mer klimatsmarta än konkurrenternas är att vi tillverkar dem helt och hållet utan bly i styrenheterna, enligt RoHS-direktiv som minskar hälsorisker både för människor och miljön. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, det vill säga, att industriportarna inte innehåller farliga, kemiska ämnen varken i sin elektriska eller elektroniska utrustning.

Här har våra industriportar tillverkats med optimalt korrosionsskydd, med god beläggning, som uppfyller kraven i decopaint-direktiv, förkortat VOC, som står för Volatile organic compounds. Detta direktiv begränsar utsläpp av ämnen som bildar marknära ozoner. Våra Novoferm Green Solutions industriportar uppfyller alla dagens stränga krav på miljövänliga industriportar. Tillverkningen sker på ett sätt som minskar koldioxidutsläpp, där vi enbart använder miljövänliga komponenter.

  • Energibesparande industriportar med lastbrygga

Novoferms green solutions har dessutom funktioner för en ännu större energibesparing än konkurrerande industriportar. De har till exempel en ännu bättre isolering i alla skarvar, dubbel spalttätning och har utrustats med elektronisk säkerhetsspärr. Med våra industriportar kan du få elektronisk funktion med interna “trafikljus”; rött, gult och grönt som säkerställer en säker användning för alla som lastar av och på lastbilarna på lastbryggan.

Våra industriporatar med tillhörande lastbrygga går att anpassa efter de krav som ni har i er verksamhet. De kan användas för större eller mindre lastning. Lastbryggorna kan anslutas direkt in i befintlig hiss för en snabbare hantering. På så sätt slipper ni ett moment av att först lasta av lasten och sedan flytta den till hissen. Om ni vet att lasten ska transporteras till en annan våning går det att lasta av den direkt i hissen, med våra lastbryggor.

För fler detaljer, läs mer här om våra miljövänliga industriportar.